TR EN
info@aselmuhendislik.com.tr
0 216 499 88 77
Nişantepe Mevkii, Fabrikalar Sok. No:1/1 Alemdağ ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
Etik Kurallar
Dürüstlük:
Asel Mühendislik olarak, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Rüşvet ve Yolsuzluk:
Asel Müdendislik, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Asel Mühendislik çalışanlarına duyurulmuştur. Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda yürürlükteki sözleşmelerin Asel Mühendislik tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.
 
Gizlilik:
Asel Mühendislik, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşterilerimizin kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

Sorumluluklarımız:
Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:
Asel mühendislik çalışanlarına adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar. Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe almada gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sunar. 

Çıkar Çatışması:
Asel Mühendislik olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. İş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız, ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız. 

Personel Sorumlulukları: 
Personel, tecrübesine meslek bilgisine göre şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Personel, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; şirketin talimatlarına işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Personel, verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.

Eşit Davranma İlkemiz:
Asel Mühendislik olarak çalışanlarımıza; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmaz ve yapılmasına izin verilmez.

Görevi Kötüye Kullanma:
Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar, tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirketimizin disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğu:
Çalışanlarımız, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel  veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

Çevreyi Koruma:
Çevrenin iyileştirilmesi girişimlerini desteklemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmak için çaba gösteririz.
Şirketimiz, atıkların geri dönüştürülmesi yoluyla çevre üzerinde etkisi konusunda duyarlı ve kararlıdır.

Asel Mühendislik

2021 yılı itibariyle Nişantepe’de yeni fabrikasına taşınmış ve 4000m2 kapalı alanda sektördeki yoğun rekabet ortamına rağmen, kaliteden ödün vermeden uluslararası standartlarda Tip Test sertifikasyonu gerekliliklerini sağlamış aynı zamanda ekonomik ve kaliteli üretici olarak yerini sağlamlaştırmıştır.

Аdres

Nişantepe Mevkii, Fabrikalar Sok. No:1/1 Alemdağ ÇEKMEKÖY / İSTANBUL

Тelefon&Fax

Tel : 0 216 499 88 77
Fax: 0 216 499 88 80

E Posta

info@aselmuhendislik.com.tr

Asel Mühendislik © 2022
Etik Kurallar
Dürüstlük:
Asel Mühendislik olarak, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Rüşvet ve Yolsuzluk:
Asel Müdendislik, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Asel Mühendislik çalışanlarına duyurulmuştur. Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda yürürlükteki sözleşmelerin Asel Mühendislik tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.
 
Gizlilik:
Asel Mühendislik, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşterilerimizin kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

Sorumluluklarımız:
Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:
Asel mühendislik çalışanlarına adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar. Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe almada gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sunar. 

Çıkar Çatışması:
Asel Mühendislik olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. İş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız, ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız. 

Personel Sorumlulukları: 
Personel, tecrübesine meslek bilgisine göre şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Personel, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; şirketin talimatlarına işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Personel, verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.

Eşit Davranma İlkemiz:
Asel Mühendislik olarak çalışanlarımıza; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmaz ve yapılmasına izin verilmez.

Görevi Kötüye Kullanma:
Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar, tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirketimizin disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğu:
Çalışanlarımız, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel  veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

Çevreyi Koruma:
Çevrenin iyileştirilmesi girişimlerini desteklemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmak için çaba gösteririz.
Şirketimiz, atıkların geri dönüştürülmesi yoluyla çevre üzerinde etkisi konusunda duyarlı ve kararlıdır.


Asel Mühendislik

2021 yılı itibariyle Nişantepe’de yeni fabrikasına taşınmış ve 4000m2 kapalı alanda sektördeki yoğun rekabet ortamına rağmen, kaliteden ödün vermeden uluslararası standartlarda Tip Test sertifikasyonu gerekliliklerini sağlamış aynı zamanda ekonomik ve kaliteli üretici olarak yerini sağlamlaştırmıştır.

Аdres

Nişantepe Mevkii, Fabrikalar Sok. No:1/1 Alemdağ ÇEKMEKÖY / İSTANBUL

Тelefon&Fax

Tel : 0 216 499 88 77
Fax: 0 216 499 88 80

E Posta

info@aselmuhendislik.com.tr

Asel Mühendislik © 2022